Det här är så stort för vårt älskade Eskilstuna! Amazon Web Services etablerar sig i Sverige och man väljer att göra det i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås. Jag hade ingen aning om att det var på gång men jag förstår ju nu att det har varit en process med många inblandade och jag kan bara säga, grattis! Till er som har lyckats med det här jobbet och till alla oss som bor i den här regionen.

Amazon

Länge har man pratat om att Eskilstuna är en del av Stockholmsregionen, men ibland kan man fundera över vad man egentligen menar ska vara så bra med det. När en sådan här affär ros iland med hjälp av Stockholm Business Alliance då blir det tydligt. Det är så här det börjar. Facebooks serverhallar i Luleå beräknas ha lett till 900 nya jobb i regionen, naturligtvis inte i själva serverhallen utan det blir en boost för regionen på många olika plan. Det kommer att hända i Eskilstuna också. Bara symboliken i att en av tidens giganter och game changers, de som brukar slås ihop till FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google), etablerar sig här är ovärderlig.

Mina tankar spinner iväg och jag börjar fundera på hur det här påverkar kännedom om Eskilstunas varumärke. Och hur ska vi utnyttja detta och jobba vidare med talangattraktion? Människor kommer att vilja flytta till regionen, hur gör vi för att välkomna dem och lyfta fram Eskilstuna som en attraktiv plats att både arbeta och leva på?

Eskilstuna kommuns pressmeddelande
Eskilstuna-Kuriren
Stockholm Business Alliance pressmeddelande

Logistikparken

Eskilstuna Logistikpark: Snart får vi lägga till Amazon Web Services här.