Vi har bildat ett förändringsteam, en guiding coalition, för vår renovering/ombyggnation. Förändring sker inte av sig själv, systemet driver inte förändring och en individ kan inte genomföra den. Teamet består av mig och maken och så har vi tagit in externa konsulter som hjälper oss att bygga upp en vision, det vill säga Byggingenjörsbyrån som har gjort ritningar på hur en ombyggnation kan se ut. Vi använder även övriga invånare (=barnen) som referensgrupp och tar in deras önskemål, i referensgruppen ingår även släkt och vänner som har fått ta del av visionen och komma med åsikter.

 

Förändringsteamets uppgift är nu att hantera steg 1, 3 och 4 i förändringstrappan.

8steps