Det tredje steget i Kotters förändringsprocess handlar om att skapa en stark vision. Alltså en bild av hur det kommer att se ut när förändringen är genomförd. Planer, ritningar och budget är viktiga för att kunna genomföra arbetet och ha rimliga förväntningar, men visionen ska vara känslomässigt tilltalande. Utmaningen är att göra ett komplext arbete enkelt att förklara, på max en minut eller max en sida text ska visionen kunna beskrivas, inklusive vilka förändringar som behöver göras för att nå visionen.

food-960069_1280För att bygga upp en känslomässigt attraktiv bild för oss med förändringen av vårt hus så är inte det viktigaste att räkna kvadratmeter, titta på ritningar i pdf-form och jämföra priser. Snarare handlar det om att se att fördelen med ett garage är att slippa skrapa rutor en tidig vintermorgon, det mysiga i att få inreda ett barnrum för ett litet barn, hur roligt det kommer att bli att bjuda våra vänner till vårt nya fina hus och hur vi då tillsammans kan stå och laga mat i ett ljust och öppet kök.

Vi har gjort försök till att skapa en vision och en strategi, men här haltar arbetet. Visionen är inte tillräckligt attraktiv, samtliga medlemmar av förändringsteamet känner sig osäkra på om förändringen är värd arbetsinsatsen och den ekonomiska insatsen och gamla, dåliga erfarenheter spökar. Strategin lyser också med sin frånvaro så länge riktningen inte är tydligt utstakad. Kanske måste vi backa till ettan och se varför vi vill genomföra förändringen och därifrån bygga upp en ny vision?

screenshot-2017-01-15-12-25-17

Inspirationsletande på Pinterest